הרשמו לעדכונים
דרך אימייל

הצגת הממשלה | מרץ 2013

הצגת הממשלה | מרץ 2013
הברית המפורסמת לפיד-בנט שסנוורה את התקשורת והתהדרה ב"פוליטיקה חדשה" מתגלה בהסכמים הקואליציוניים שגיבשו את הממשלה הזאת כהתגלמות של פוליטיקה ישנה ועבשה. המלים אולי חדשות, אבל המעשים והתוצאות ישנות.

שנה לממשלה | מרץ 2014

שנה לממשלה | מרץ 2014
שנה לממשלה שעושה מינימום תועלת במקסימום נזק ואז מתנערת מאחריות וזורקת את האשמה על אחרים ואחרות. פתחתי הבוקר את הדיון המיוחד בכנסת בהשתתפות ראש הממשלה כדי להגיד לו בפניו כמה נזקים עושה הממשלה שלו. הטקסט המלא מטה.
בחזרה לכנסת