הרשמו לעדכונים
דרך אימייל

ביטול מאסר חייבים

ביטול מאסר חייבים
77 חברי וחברות כנסת חתומים על הצעת החוק לביטול מאסר חייבים. ההצעה עברה בקריאה טרומית במליאה במרץ 2014 והיא תידון בועדה ב-7 למאי, לקראת ההצבעה בקריאה ראשונה.
בחזרה לכנסת