הרשמו לעדכונים
דרך אימייל
ביטול מאסר חייבים
 77 חברי וחברות כנסת חתומים על הצעת החוק לביטול מאסר חייבים. ההצעה עברה בקריאה טרומית במליאה במרץ 2014 והיא תידון בועדה ב-7 למאי, לקראת ההצבעה בקריאה ראשונה.

רקע: מאסר אזרחי בשל אי תשלום חוב, המונהג בחוק מאז 1967 ומתאפשר מאז הסתיימה הוראת השעה במאי 2013, מהווה פגיעה קשה בזכויות אדם. על פי הדוחות הדו-שנתיים של הרשות לאכיפה וגבייה, בתקופה בה לא התבצעו מאסרים, לא רק שלא חלה ירידה בגביה, אלא שהגבייה עלתה. על פי בדיקה של מרכז המחקר של הכנסת נראה כי בעולם המערבי נעשה שימוש מוגבל מאוד, אם בכלל, במאסר חייבים כאמצעי הוצאה לפועל של פסקי-דין אזרחיים. כדי להעמיק את מסד הנתונים בכל הנוגע להשלכות ביטול מאסר חייבים בהליכי הוצאה לפועל שאינם בגין חוב מזונות, הצעתי להאריך את תוקף הוראת השעה בשנתיים נוספות, שלאחריהן יוצע הסדר קבוע בנושא זה.  לקריאת נוסח הצעת החוק.


להורדת הקובץ (PDF)

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
בחזרה לועדת חוק, חוקה ומשפט